1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2021 - 39 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2101 бб, бк, см, чб, 180 225 9 213 19 646 25740 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2102 бк, 1025 54 11 700 161 1951 115463 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2108 бб, бк, чб, 621 376 1 392 10 1400 70777 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2113 ак, тп, 521 183 39 59 26 828 41108 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2117 бк, 0 0 0 606 0 606 25391 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2119 бб, бк, 33 7 0 331 0 371 16084 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2120 бб, бк, чб, 50 44 0 339 0 433 14822 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2121 бб, бк, ела, см, 1124 60 94 250 73 1601 116706 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2122 бб, бк, ела, см, 661 38 46 169 21 935 69080 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2123 бб, бк, ела, см, 711 49 13 219 27 1019 68123 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2127 тп, 708 76 47 67 50 948 49941 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2128 гбр, дб, 0 0 0 1129 0 1129 48337 Таен търг

24.11.2020
14.12.2020 14.12.2020
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2103 бб, 223 262 5 288 30 808 32450 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2105 ак, бб, гбр, дб, чб, 92 290 8 708 0 1098 31245 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2106 бб, чб, 43 272 5 476 0 796 21642 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2109 ак, бб, гбр, дб, лп, лст, см, чб, 51 343 18 142 0 554 18954 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2110 бк, 1054 43 19 1000 284 2400 136061 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2111 бк, 434 21 7 500 119 1081 60307 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2112 бк, врб, 464 14 10 354 77 919 54607 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2114 бб, бк, см, чб, 198 96 5 362 11 672 27162 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2115 бб, чб, 109 426 20 142 8 705 23781 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2116 бб, бк, брз, ела, 126 86 2 295 19 528 21082 Електронен търг

27.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2129 бб, чб, 105 755 65 135 40 1100 35190 Електронен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2130 бб, гбр, дб, чб, 34 464 38 247 0 783 24563 Електронен търг

03.12.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2133 бб, бк, дб, ела, чб, чрш, 78 374 15 916 40 1423 42108 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2134 бб, бк, бм, см, 709 103 39 444 264 1559 85295 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2135 бб, бк, см, 274 64 7 208 131 684 34047 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2136 бб, дб, чб, 377 570 18 133 17 1115 50209 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2137 бб, чб, 248 644 21 124 17 1054 42344 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2125 бб, бк, дб, ела, 772 426 1 493 58 1750 89370 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2126 бб, дб, чб, 362 599 17 169 7 1154 51081 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2131 бб, бк, см, 208 141 2 457 39 847 33273 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2132 бб, бк, брз, ела, лст, см, 187 212 13 257 16 685 29822 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2124 бб, бк, гбр, дб, ела, см, чб, яв, 240 817 30 407 38 1532 59565 Електронен търг

19.02.2021
ПРОВЕДЕНА
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2107Д бб, бк, дб, ела, см, чб, 2516 438 62 2042 157 5215 291795 Явен търг

12.03.2021
15.04.2021 15.04.2021
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2143 бб, бк, 197 18 1 807 21 1044 39451 Таен търг

31.05.2021
13.07.2021 13.07.2021
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2144 бб, ела, см, 1088 53 43 380 67 1631 112141 Таен търг

31.05.2021
13.07.2021 13.07.2021
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2145 бб, бк, ела, см, 637 39 16 308 51 1051 66119 Таен търг

31.05.2021
13.07.2021 13.07.2021
ДГС Гоце Делчев 0751 60 581 [email protected] 2146 бб, бк, дб, чб, 594 328 2 547 18 1489 74083 Таен търг

31.05.2021
17.06.2021 17.06.2021